مهرترودات

 

مهرهاي اتوماتيكعلاوه بر عدم نیاز به استامپ عمر ژلاتین مهر را نیز چندین برابر مینماید

از نظر کیفیت چاپ بر روی کاغذ در مقایسه با مهر های معمولی که بصورت دستی استفاده میشوند به مراتب کیفیت بالاتری را دارا میباشد.

 

 

 

تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281

 

جهت اطلاعات بيشتربرروي سايت زيركليك نماييد.