مهرهاي فوق به علت كم حجم بودنشان بين پزشكان ومهندسان محبوبيت خاصي برخوردار بوده وبه راحتي درداخل كيف و جيب قرار ميگيرند.

 

مارك shiny

 

مهرجیبی مهر همراه

 

handy9 مهر جیبی

handy5 مهرهمراه جیبی

 

جهت اطلاع بيشتر به لينك زير مراجعه نماييد

 

http://www.shinystamp.com/en/product_specifications.php?G0=33&Sn=50 

 

مارك trodat
 
 

 

ws_title_mp_2newsizes_gb_02

 

 

 

مارك colop

 

جهت اطلاع بيشتر يه لينك زير مراجعه نماييد.

 

http://www.colop.com/en/product-overview/stamps/eos-line/portable-stamps.htmlتلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282