آموزش ساخت مهربرجسته به روش نايلوپرينت

دراين دوره ،آموزش ساخت كليشه با نايلوپرينت ، داده مي شود . با استفاده از اين روش مهربرجسته شما درعرض نيم ساعت وبا

هزينه كم ( 60/000 تومان کلیشه +100/000تومان دسته مهرپرسی ) ساخته مي شود

آموزش ساخت مهربرجسته

كلاس هاي آموزش ساخت مهرهاي برجسته هم حضورا تشكيل ميشود وهم ازطريق جزوه و DVD  امكان پذير مي باشد

آموزش ساخت مهرهاي برجسته سه مرحله اي است 

1) آموزش طراحي درمهرهاي برجسته

2) آموزش چاپ فيلم به صورت نگاتيو وپوزتيو

3)آموزش عملی ساخت كليشه نر وكليشه ماده

هزينه آموزش : 50000تومان (پنجاه هزارتومان)

پيش نياز براي كساني كه مي خواهند آموزش مهرسازي ببينند

1- داشتن سيستم كامپيوتر، پرينترليزري سياه وسفيد

2- آشنايي مقدماتي با نرم افزارهاي طراحي كورل وفتووشاپ

3-داشتن دستگاه ولوازم مهرسازي

 

 

 

 

لوازم مصرفي ساخت مهرهاي برجسته

 

 

  1. كليشه نايلوپرينت كه براي هرمهربرجسته اي يك جفت نياز است -قيمت هرجفت كليشه 60/000 تومان
  2. پايه مهر فلزي جهت نصب كليشه هاي نروماده 100/000 تومان
  3. فرچه  شستشو 30/000 تومان
  4. چسب دوطرفه

 

 

تلفن هاي تماس : 88899961 - 88930281 - 88930282

توجه مهم

دراصل ساخت مهرهاي برجسته بصورت فلزي نروماده بوده كه 

به اين روش گراورسازي ميگويند

جهت اطلاعات بيشتر به قسمت آموزش گراورسازي مراجعه نماييد